5 คำถามยอดนิยมเกี่ยวกับ IFRS 17 จากนักลงทุนและนักวิเคราะห์